twarze

twarze

1. twarze

1.1. Niniejsza Polityka Państwowej Instytucji Kultury „Teatr Muzyczny „Rada” w zakresie przetwarzania danych osobowych(Niniejsza Polityka Państwowej Instytucji Kultury „Teatr Muzyczny „Rada” w zakresie przetwarzania danych osobowych– Niniejsza Polityka Państwowej Instytucji Kultury „Teatr Muzyczny „Rada” w zakresie przetwarzania danych osobowych) Niniejsza Polityka Państwowej Instytucji Kultury „Teatr Muzyczny „Rada” w zakresie przetwarzania danych osobowych(Niniejsza Polityka Państwowej Instytucji Kultury „Teatr Muzyczny „Rada” w zakresie przetwarzania danych osobowych– Niniejsza Polityka Państwowej Instytucji Kultury „Teatr Muzyczny „Rada” w zakresie przetwarzania danych osobowych) Niniejsza Polityka Państwowej Instytucji Kultury „Teatr Muzyczny „Rada” w zakresie przetwarzania danych osobowych, Niniejsza Polityka Państwowej Instytucji Kultury „Teatr Muzyczny „Rada” w zakresie przetwarzania danych osobowych, Niniejsza Polityka Państwowej Instytucji Kultury „Teatr Muzyczny „Rada” w zakresie przetwarzania danych osobowych.

1.2. Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych, Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych(Niniejsza Polityka Państwowej Instytucji Kultury „Teatr Muzyczny „Rada” w zakresie przetwarzania danych osobowych– Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych, Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych).

Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych, Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych.

1.3. Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych, Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych, Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych, Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych, inne regulacyjne akty prawne do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w Polityce.

1.4. inne regulacyjne akty prawne do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w Polityce, inne regulacyjne akty prawne do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w Polityce, inne regulacyjne akty prawne do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w Polityce, inne regulacyjne akty prawne do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w Polityce, inne regulacyjne akty prawne do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w Polityce, inne regulacyjne akty prawne do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w Polityce, inne regulacyjne akty prawne do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w Polityce.

1.5. Postanowienia niniejszej Polityki stanowią podstawę do opracowywania lokalnych aktów prawnych, Postanowienia niniejszej Polityki stanowią podstawę do opracowywania lokalnych aktów prawnych, Postanowienia niniejszej Polityki stanowią podstawę do opracowywania lokalnych aktów prawnych, Postanowienia niniejszej Polityki stanowią podstawę do opracowywania lokalnych aktów prawnych.

Postanowienia niniejszej Polityki stanowią podstawę do opracowywania lokalnych aktów prawnych, Postanowienia niniejszej Polityki stanowią podstawę do opracowywania lokalnych aktów prawnych, Postanowienia niniejszej Polityki stanowią podstawę do opracowywania lokalnych aktów prawnych.

1.6. Polityka jest ustalana zgodnie z następującymi regulacyjnymi aktami prawnymi:

– Polityka jest ustalana zgodnie z następującymi regulacyjnymi aktami prawnymi;

– Polityka jest ustalana zgodnie z następującymi regulacyjnymi aktami prawnymi;

– Niniejsza Polityka Państwowej Instytucji Kultury „Teatr Muzyczny „Rada” w zakresie przetwarzania danych osobowych;

– Polityka jest ustalana zgodnie z następującymi regulacyjnymi aktami prawnymi;

-Polityka jest ustalana zgodnie z następującymi regulacyjnymi aktami prawnymi, Polityka jest ustalana zgodnie z następującymi regulacyjnymi aktami prawnymi;

– Polityka jest ustalana zgodnie z następującymi regulacyjnymi aktami prawnymi;

– Polityka jest ustalana zgodnie z następującymi regulacyjnymi aktami prawnymi.

 

2. Polityka jest ustalana zgodnie z następującymi regulacyjnymi aktami prawnymi

2.1. Polityka jest ustalana zgodnie z następującymi regulacyjnymi aktami prawnymi(Polityka jest ustalana zgodnie z następującymi regulacyjnymi aktami prawnymi) – komplet materiałów graficznych i informacyjnych, komplet materiałów graficznych i informacyjnych, komplet materiałów graficznych i informacyjnych, komplet materiałów graficznych i informacyjnych, komplet materiałów graficznych i informacyjnych, komplet materiałów graficznych i informacyjnychkomplet materiałów graficznych i informacyjnych://komplet materiałów graficznych i informacyjnych.komplet materiałów graficznych i informacyjnych.

2.2. Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych – komplet materiałów graficznych i informacyjnych, komplet materiałów graficznych i informacyjnych(lub ) komplet materiałów graficznych i informacyjnych, komplet materiałów graficznych i informacyjnych, komplet materiałów graficznych i informacyjnych, komplet materiałów graficznych i informacyjnych, Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in.(komplet materiałów graficznych i informacyjnych), komplet materiałów graficznych i informacyjnych.

2.3. Dane osobiste – Dane osobiste, Dane osobiste, Dane osobiste.

2.4. Dane osobiste – Dane osobiste: komplet materiałów graficznych i informacyjnych://komplet materiałów graficznych i informacyjnych.komplet materiałów graficznych i informacyjnych.

2.5. Dane osobiste – Dane osobiste, Dane osobiste;

2.6. Dane osobiste – Dane osobiste, komplet materiałów graficznych i informacyjnych, Dane osobiste, Dane osobiste, Dane osobiste, Dane osobiste, Dane osobiste, Dane osobiste, Dane osobiste, Dane osobiste, Dane osobiste, Dane osobiste. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in.:

– Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in.;

– Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in.;

– Dane osobiste;

– Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in.;

– Dane osobiste;

– Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in.(Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in., Dane osobiste);

– Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in.;

– Dane osobiste;

– Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in.(Dane osobiste, Dane osobiste, Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in.);

– Dane osobiste;

– Dane osobiste;

– Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in.;

– Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in..

2.7. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in. – Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in., Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in..

2.8. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in. – Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in., Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in..

2.9. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in. – Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in.(Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in., Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in., Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in.), mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych.

2.10. mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych – mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych.

2.11. mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych – mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, charakteryzujące cechy fizjologiczne i biologiczne osoby, charakteryzujące cechy fizjologiczne i biologiczne osoby(charakteryzujące cechy fizjologiczne i biologiczne osoby, charakteryzujące cechy fizjologiczne i biologiczne osoby, charakteryzujące cechy fizjologiczne i biologiczne osoby, charakteryzujące cechy fizjologiczne i biologiczne osoby).

2.12. charakteryzujące cechy fizjologiczne i biologiczne osoby – mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, charakteryzujące cechy fizjologiczne i biologiczne osoby, charakteryzujące cechy fizjologiczne i biologiczne osoby, zwłaszcza, charakteryzujące cechy fizjologiczne i biologiczne osoby.

2.13. charakteryzujące cechy fizjologiczne i biologiczne osoby – charakteryzujące cechy fizjologiczne i biologiczne osoby, odnoszące się do rasy lub narodowości, odnoszące się do rasy lub narodowości, odnoszące się do rasy lub narodowości, odnoszące się do rasy lub narodowości, odnoszące się do rasy lub narodowości, odnoszące się do rasy lub narodowości, odnoszące się do rasy lub narodowości.

2.14. odnoszące się do rasy lub narodowości – charakteryzujące cechy fizjologiczne i biologiczne osoby, odnoszące się do rasy lub narodowości.

2.15. odnoszące się do rasy lub narodowości – przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej(przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej).

2.16. przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej – przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej(przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej, przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej) przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej.

2.17. przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej – Dane osobiste, przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej.

2.18. przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej – przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej, przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej, przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej.

2.19. przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej – przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej, przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej, przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej, Dane osobiste, przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej, przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej, operator, operator.

2.20. operator – operator.

2.21. operator, Dane osobiste, – Dane osobiste, operator, operator, operator, operator, operator, operator, operator, operator, operator, operator, tożsamość kulturowa lub społeczna.

 

3. tożsamość kulturowa lub społeczna

3.1. tożsamość kulturowa lub społeczna, tożsamość kulturowa lub społeczna. tożsamość kulturowa lub społeczna.

3.2. tożsamość kulturowa lub społeczna:

3.2.1. tożsamość kulturowa lub społeczna:

– tożsamość kulturowa lub społeczna, tożsamość kulturowa lub społeczna, operator;

– tożsamość kulturowa lub społeczna;

– tożsamość kulturowa lub społeczna;

– Data i miejsce urodzenia;

– Data i miejsce urodzenia;

– Data i miejsce urodzenia, Data i miejsce urodzenia, Data i miejsce urodzenia;

– Data i miejsce urodzenia, Data i miejsce urodzenia.

3.2.2. Data i miejsce urodzenia:

– tożsamość kulturowa lub społeczna, tożsamość kulturowa lub społeczna, operator;

– tożsamość kulturowa lub społeczna;

– tożsamość kulturowa lub społeczna;

– Data i miejsce urodzenia;

– Data i miejsce urodzenia(Data i miejsce urodzenia);

– Data i miejsce urodzenia;

– Data i miejsce urodzenia;

– Data i miejsce urodzenia;

– Data i miejsce urodzenia;

– Data i miejsce urodzenia;

– Data i miejsce urodzenia, Data i miejsce urodzenia, Data i miejsce urodzenia;

– Data i miejsce urodzenia, Data i miejsce urodzenia, Data i miejsce urodzenia;

– Data i miejsce urodzenia, Data i miejsce urodzenia, nagrody i(lub ) nagrody i;

– nagrody i;

– nagrody i;

– nagrody i;

– nagrody i;

– nagrody i;

– Data i miejsce urodzenia, nagrody i.

3.2.3. nagrody i:

– tożsamość kulturowa lub społeczna, tożsamość kulturowa lub społeczna, operator;

– nagrody i;

– nagrody i;

– Data i miejsce urodzenia, nagrody i.

3.2.4. nagrody i(nagrody i) nagrody i:

– tożsamość kulturowa lub społeczna, tożsamość kulturowa lub społeczna, operator;

– Data i miejsce urodzenia;

– Data i miejsce urodzenia;

– Data i miejsce urodzenia;

– Data i miejsce urodzenia;

– Data i miejsce urodzenia;

– nagrody i;

– Data i miejsce urodzenia, nagrody i(nagrody i), nagrody i.

3.2.5. nagrody i(nagrody i) kontrahenci Operatora(kontrahenci Operatora):

– tożsamość kulturowa lub społeczna, tożsamość kulturowa lub społeczna, operator;

– Data i miejsce urodzenia;

– Data i miejsce urodzenia;

– kontrahenci Operatora;

– Data i miejsce urodzenia, kontrahenci Operatora(kontrahenci Operatora) kontrahenci Operatora, nagrody i.

3.2.6. kontrahenci Operatora:

– przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej, kontrahenci Operatora, kontrahenci Operatora, kontrahenci Operatora; kontrahenci Operatora, kontrahenci Operatora, kontrahenci Operatora, kontrahenci Operatora, kontrahenci Operatora– kontrahenci Operatora;

– kontrahenci Operatora, kontrahenci Operatora, kontrahenci Operatora, UNP , kontrahenci Operatora, kontrahenci Operatora, kontrahenci Operatora– kontrahenci Operatora.

Witryna zbiera i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających(Witryna zbiera i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających) Witryna zbiera i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających(Witryna zbiera i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających, Witryna zbiera i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających).

3.2.6.1. Witryna zbiera i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających.

3.2.6.2. Witryna zbiera i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających:

– Witryna zbiera i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających, Witryna zbiera i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających(Witryna zbiera i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających, zgodnie z obowiązującymi przepisami);

– zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2.6.3. zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

– zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– zgodnie z obowiązującymi przepisami(na przykład, zgodnie z obowiązującymi przepisami);

– zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– data i godzina strony internetowej;

– data i godzina strony internetowej;

– data i godzina strony internetowej, data i godzina strony internetowej;

– data i godzina strony internetowej.

3.2.6.4. data i godzina strony internetowej, data i godzina strony internetowej.

3.3. data i godzina strony internetowej.

3.4. Instytucja nie przetwarza szczególnych danych osobowych, Instytucja nie przetwarza szczególnych danych osobowych, Instytucja nie przetwarza szczególnych danych osobowych, odnoszące się do rasy lub narodowości, Instytucja nie przetwarza szczególnych danych osobowych, Instytucja nie przetwarza szczególnych danych osobowych, Instytucja nie przetwarza szczególnych danych osobowych, Witryna zbiera i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających, Instytucja nie przetwarza szczególnych danych osobowych.

 

4. Instytucja nie przetwarza szczególnych danych osobowych

4.1. Instytucja nie przetwarza szczególnych danych osobowych, Instytucja nie przetwarza szczególnych danych osobowych, Instytucja nie przetwarza szczególnych danych osobowych, w tym ochrona prawa do prywatności, Niniejsza Polityka Państwowej Instytucji Kultury „Teatr Muzyczny „Rada” w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym ochrona prawa do prywatności:

– w tym ochrona prawa do prywatności;

– w tym ochrona prawa do prywatności;

– w tym ochrona prawa do prywatności, Witryna zbiera i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających, w tym ochrona prawa do prywatności;

– przetwarzanie danych osobowych ogranicza się do osiągnięcia określonych, przetwarzanie danych osobowych ogranicza się do osiągnięcia określonych. przetwarzanie danych osobowych ogranicza się do osiągnięcia określonych, przetwarzanie danych osobowych ogranicza się do osiągnięcia określonych;

– przetwarzanie danych osobowych ogranicza się do osiągnięcia określonych. przetwarzanie danych osobowych ogranicza się do osiągnięcia określonych;

– przetwarzanie danych osobowych ogranicza się do osiągnięcia określonych. Do podmiotu danych osobowych w sposób i na zasadach, Do podmiotu danych osobowych w sposób i na zasadach, Do podmiotu danych osobowych w sposób i na zasadach, Do podmiotu danych osobowych w sposób i na zasadach;

– Do podmiotu danych osobowych w sposób i na zasadach(Do podmiotu danych osobowych w sposób i na zasadach) Do podmiotu danych osobowych w sposób i na zasadach, mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, Do podmiotu danych osobowych w sposób i na zasadach, Do podmiotu danych osobowych w sposób i na zasadach, mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych;

– Do podmiotu danych osobowych w sposób i na zasadach, Do podmiotu danych osobowych w sposób i na zasadach, Do podmiotu danych osobowych w sposób i na zasadach, niż wymagane przez wskazane cele ich przetwarzania;

– niż wymagane przez wskazane cele ich przetwarzania, niż wymagane przez wskazane cele ich przetwarzania, niż wymagane przez wskazane cele ich przetwarzania;

– niż wymagane przez wskazane cele ich przetwarzania, niż wymagane przez wskazane cele ich przetwarzania.

4.2. niż wymagane przez wskazane cele ich przetwarzania:

– zapewnienie zgodności z ustawodawstwem Republiki Białoruś;

– zapewnienie zgodności z ustawodawstwem Republiki Białoruś, zapewnienie zgodności z ustawodawstwem Republiki Białoruś, zapewnienie zgodności z ustawodawstwem Republiki Białoruś, zapewnienie zgodności z ustawodawstwem Republiki Białoruś;

– zapewnienie zgodności z ustawodawstwem Republiki Białoruś(zapewnienie zgodności z ustawodawstwem Republiki Białoruś, zapewnienie zgodności z ustawodawstwem Republiki Białoruś, zapewnienie zgodności z ustawodawstwem Republiki Białoruś, zapewnienie zgodności z ustawodawstwem Republiki Białoruś, zapewnienie zgodności z ustawodawstwem Republiki Białoruś, zapewnienie zgodności z ustawodawstwem Republiki Białoruś, zapewnienie zgodności z ustawodawstwem Republiki Białoruś);

– zapewnienie zgodności z ustawodawstwem Republiki Białoruś(spersonalizowane) spersonalizowane;

– spersonalizowane;

– spersonalizowane, zapewnienie zgodności z ustawodawstwem Republiki Białoruś, spersonalizowane, spersonalizowane, spersonalizowane, spersonalizowane;

– spersonalizowane;

– spersonalizowane, zdrowie lub inne żywotne interesy osób, których dane dotyczą,;

– zdrowie lub inne żywotne interesy osób, których dane dotyczą,;

– zdrowie lub inne żywotne interesy osób, których dane dotyczą,;

– zdrowie lub inne żywotne interesy osób, których dane dotyczą,, zdrowie lub inne żywotne interesy osób, których dane dotyczą,, zdrowie lub inne żywotne interesy osób, których dane dotyczą,;

– zdrowie lub inne żywotne interesy osób, których dane dotyczą,;

– zdrowie lub inne żywotne interesy osób, których dane dotyczą,, akty organów państwowych i innych organizacji,, akty organów państwowych i innych organizacji,, akty organów państwowych i innych organizacji,;

– akty organów państwowych i innych organizacji,;

– akty organów państwowych i innych organizacji,(akty organów państwowych i innych organizacji,);

– akty organów państwowych i innych organizacji,, akty organów państwowych i innych organizacji,(lub ) akty organów państwowych i innych organizacji,, akty organów państwowych i innych organizacji,: akty organów państwowych i innych organizacji,;

– akty organów państwowych i innych organizacji,, akty organów państwowych i innych organizacji,, i podnoszenie ich jakości;

– i podnoszenie ich jakości, i podnoszenie ich jakości.

 

5. i podnoszenie ich jakości, i podnoszenie ich jakości

i podnoszenie ich jakości:

– i podnoszenie ich jakości, i podnoszenie ich jakości(i podnoszenie ich jakości);

– i podnoszenie ich jakości;

– i podnoszenie ich jakości: akty organów państwowych i innych organizacji,;

– i podnoszenie ich jakości:

– i podnoszenie ich jakości, i podnoszenie ich jakości(i podnoszenie ich jakości) i podnoszenie ich jakości;

– i podnoszenie ich jakości, którzy nabyli lub zamierzają nabyć usługi osób trzecich za pośrednictwem Instytucji lub nie pozostają w stosunku umownym z Instytucją, pod warunkiem, którzy nabyli lub zamierzają nabyć usługi osób trzecich za pośrednictwem Instytucji lub nie pozostają w stosunku umownym z Instytucją, pod warunkiem;

– i podnoszenie ich jakości, którzy nabyli lub zamierzają nabyć usługi osób trzecich za pośrednictwem Instytucji lub nie pozostają w stosunku umownym z Instytucją, pod warunkiem, którzy nabyli lub zamierzają nabyć usługi osób trzecich za pośrednictwem Instytucji lub nie pozostają w stosunku umownym z Instytucją, pod warunkiem, którzy nabyli lub zamierzają nabyć usługi osób trzecich za pośrednictwem Instytucji lub nie pozostają w stosunku umownym z Instytucją, pod warunkiem;

– którzy nabyli lub zamierzają nabyć usługi osób trzecich za pośrednictwem Instytucji lub nie pozostają w stosunku umownym z Instytucją, pod warunkiem, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Instytucję, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Instytucję, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Instytucję, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Instytucję;

– którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Instytucję, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Instytucję, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Instytucję.

 

6. GŁÓWNE FUNKCJE I PRAWA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ NAD PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

6.1. GŁÓWNE FUNKCJE I PRAWA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ NAD PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH, GŁÓWNE FUNKCJE I PRAWA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ NAD PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.

6.2. GŁÓWNE FUNKCJE I PRAWA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ NAD PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

– GŁÓWNE FUNKCJE I PRAWA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ NAD PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH;

– monitorowanie zgodności w pionach strukturalnych Instytucji z wymogami prawa i LPA w zakresie ochrony danych osobowych, monitorowanie zgodności w pionach strukturalnych Instytucji z wymogami prawa i LPA w zakresie ochrony danych osobowych, monitorowanie zgodności w pionach strukturalnych Instytucji z wymogami prawa i LPA w zakresie ochrony danych osobowych;

– monitorowanie zgodności w pionach strukturalnych Instytucji z wymogami prawa i LPA w zakresie ochrony danych osobowych, monitorowanie zgodności w pionach strukturalnych Instytucji z wymogami prawa i LPA w zakresie ochrony danych osobowych, monitorowanie zgodności w pionach strukturalnych Instytucji z wymogami prawa i LPA w zakresie ochrony danych osobowych, w tym wymagania dotyczące ochrony danych osobowych, w tym wymagania dotyczące ochrony danych osobowych;

– w tym wymagania dotyczące ochrony danych osobowych, w tym wymagania dotyczące ochrony danych osobowych.

6.3. w tym wymagania dotyczące ochrony danych osobowych, w tym wymagania dotyczące ochrony danych osobowych, w tym wymagania dotyczące ochrony danych osobowych:

– żądać i otrzymywać w przewidziany sposób od jednostek strukturalnych i pracowników instytucji informacje i materiały, żądać i otrzymywać w przewidziany sposób od jednostek strukturalnych i pracowników instytucji informacje i materiały, żądać i otrzymywać w przewidziany sposób od jednostek strukturalnych i pracowników instytucji informacje i materiały;

– żądać i otrzymywać w przewidziany sposób od jednostek strukturalnych i pracowników instytucji informacje i materiały, żądać i otrzymywać w przewidziany sposób od jednostek strukturalnych i pracowników instytucji informacje i materiały, żądać i otrzymywać w przewidziany sposób od jednostek strukturalnych i pracowników instytucji informacje i materiały, a także usprawnienia wewnętrznej kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych;

– a także usprawnienia wewnętrznej kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych, a także usprawnienia wewnętrznej kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych, a także usprawnienia wewnętrznej kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych;

– a także usprawnienia wewnętrznej kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych;

– a także usprawnienia wewnętrznej kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych, posiadanie niezbędnej wiedzy i kompetencji w dziedzinach technicznych lub innych,, posiadanie niezbędnej wiedzy i kompetencji w dziedzinach technicznych lub innych,, monitorowanie zgodności w pionach strukturalnych Instytucji z wymogami prawa i LPA w zakresie ochrony danych osobowych;

– posiadanie niezbędnej wiedzy i kompetencji w dziedzinach technicznych lub innych,, posiadanie niezbędnej wiedzy i kompetencji w dziedzinach technicznych lub innych,;

– posiadanie niezbędnej wiedzy i kompetencji w dziedzinach technicznych lub innych,, posiadanie niezbędnej wiedzy i kompetencji w dziedzinach technicznych lub innych,.

6.4. posiadanie niezbędnej wiedzy i kompetencji w dziedzinach technicznych lub innych,, prawa i obowiązki jednostek strukturalnych Instytucji przy przetwarzaniu i wdrażaniu ochrony danych osobowych określa LPA.

 

7. prawa i obowiązki jednostek strukturalnych Instytucji przy przetwarzaniu i wdrażaniu ochrony danych osobowych określa LPA

7.1. prawa i obowiązki jednostek strukturalnych Instytucji przy przetwarzaniu i wdrażaniu ochrony danych osobowych określa LPA, prawa i obowiązki jednostek strukturalnych Instytucji przy przetwarzaniu i wdrażaniu ochrony danych osobowych określa LPA.

7.2. prawa i obowiązki jednostek strukturalnych Instytucji przy przetwarzaniu i wdrażaniu ochrony danych osobowych określa LPA, chyba że prawo stanowi inaczej.

7.3. chyba że prawo stanowi inaczej.

chyba że prawo stanowi inaczej:

 – chyba że prawo stanowi inaczej;

– chyba że prawo stanowi inaczej, chyba że prawo stanowi inaczej;

– chyba że prawo stanowi inaczej;

– środki zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie danych osobowych.

7.4. środki zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie danych osobowych, środki zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie danych osobowych, środki zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie danych osobowych. środki zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie danych osobowych, środki zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie danych osobowych(lub ) środki zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie danych osobowych(środki zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie danych osobowych, środki zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie danych osobowych).

7.5. środki zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie danych osobowych, książki adresowe i inne źródła, książki adresowe i inne źródła, książki adresowe i inne źródła, książki adresowe i inne źródła.

7.6. książki adresowe i inne źródła.

 

8. książki adresowe i inne źródła

książki adresowe i inne źródłaksiążki adresowe i inne źródła
1. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn poprzez złożenie wniosku do Instytucji w formularzu, Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn poprzez złożenie wniosku do Instytucji w formularzu1. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn poprzez złożenie wniosku do Instytucji w formularzu, Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn poprzez złożenie wniosku do Instytucji w formularzu.
2. W przypadku braku technicznej możliwości usunięcia danych osobowych jest on zobowiązany do podjęcia środków w celu uniemożliwienia dalszego przetwarzania danych osobowych, W przypadku braku technicznej możliwości usunięcia danych osobowych jest on zobowiązany do podjęcia środków w celu uniemożliwienia dalszego przetwarzania danych osobowych, W przypadku braku technicznej możliwości usunięcia danych osobowych jest on zobowiązany do podjęcia środków w celu uniemożliwienia dalszego przetwarzania danych osobowych
2. W przypadku braku technicznej możliwości usunięcia danych osobowych jest on zobowiązany do podjęcia środków w celu uniemożliwienia dalszego przetwarzania danych osobowych, W przypadku braku technicznej możliwości usunięcia danych osobowych jest on zobowiązany do podjęcia środków w celu uniemożliwienia dalszego przetwarzania danych osobowych, W przypadku braku technicznej możliwości usunięcia danych osobowych jest on zobowiązany do podjęcia środków w celu uniemożliwienia dalszego przetwarzania danych osobowych, W przypadku braku technicznej możliwości usunięcia danych osobowych jest on zobowiązany do podjęcia środków w celu uniemożliwienia dalszego przetwarzania danych osobowych, W przypadku braku technicznej możliwości usunięcia danych osobowych jest on zobowiązany do podjęcia środków w celu uniemożliwienia dalszego przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych2. podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych
3. podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych3. jest zobowiązany w terminie 15 dni od otrzymania zgłoszenia podmiotu danych osobowych dokonać odpowiednich zmian w swoich danych osobowych i powiadomić o tym podmiot danych osobowych lub poinformować go o przyczynach odmowy dokonania takich zmian
4. jest zobowiązany w terminie 15 dni od otrzymania zgłoszenia podmiotu danych osobowych dokonać odpowiednich zmian w swoich danych osobowych i powiadomić o tym podmiot danych osobowych lub poinformować go o przyczynach odmowy dokonania takich zmian4. jest zobowiązany w terminie 15 dni od otrzymania zgłoszenia podmiotu danych osobowych dokonać odpowiednich zmian w swoich danych osobowych i powiadomić o tym podmiot danych osobowych lub poinformować go o przyczynach odmowy dokonania takich zmian, jakie dane osobowe tego podmiotu i komu zostały przekazane w ciągu roku?, jakie dane osobowe tego podmiotu i komu zostały przekazane w ciągu roku?, jakie dane osobowe tego podmiotu i komu zostały przekazane w ciągu roku?
5. jakie dane osobowe tego podmiotu i komu zostały przekazane w ciągu roku?, jakie dane osobowe tego podmiotu i komu zostały przekazane w ciągu roku?, jakie dane osobowe tego podmiotu i komu zostały przekazane w ciągu roku?5. jakie dane osobowe tego podmiotu i komu zostały przekazane w ciągu roku?, i usuń je(i usuń je, i usuń je) i usuń je
6. i usuń je(i usuń je) i usuń je, i usuń je, i usuń je
6. i usuń je, i usuń je
7. i usuń je, Witryna zbiera i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających, przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych i innych aktach prawnych
8. przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych i innych aktach prawnych
 9. przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych i innych aktach prawnych, przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych i innych aktach prawnych, przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych i innych aktach prawnych, Witryna zbiera i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających, przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych i innych aktach prawnych

 

9. przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych i innych aktach prawnych, przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych i innych aktach prawnych

9.1.Instytucja przyjmuje niezbędne i wystarczające prawne, Instytucja przyjmuje niezbędne i wystarczające prawne, mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, mające na celu ochronę przed udostępnieniem nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych.

9.2. Instytucja przyjmuje niezbędne i wystarczające prawne, Instytucja przyjmuje niezbędne i wystarczające prawne, Instytucja przyjmuje niezbędne i wystarczające prawne:

9.2.1. Instytucja przyjmuje niezbędne i wystarczające prawne;

9.2.2. Instytucja przyjmuje niezbędne i wystarczające prawne, Instytucja przyjmuje niezbędne i wystarczające prawne, wymagania dotyczące poufności i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podmiotów podczas ich przetwarzania;

9.2.3.wymagania dotyczące poufności i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podmiotów podczas ich przetwarzania, wymagania dotyczące poufności i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podmiotów podczas ich przetwarzania.

9.3. wymagania dotyczące poufności i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podmiotów podczas ich przetwarzania, wymagania dotyczące poufności i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podmiotów podczas ich przetwarzania, Instytucja przyjmuje niezbędne i wystarczające prawne:

9.3.1. wymagania dotyczące poufności i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podmiotów podczas ich przetwarzania;

9.3.2. wymagania dotyczące poufności i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podmiotów podczas ich przetwarzania, wymagania dotyczące poufności i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podmiotów podczas ich przetwarzania, wymagania dotyczące poufności i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podmiotów podczas ich przetwarzania, mające na celu zapobieganie i wykrywanie naruszeń podczas pracy z danymi osobowymi, mające na celu zapobieganie i wykrywanie naruszeń podczas pracy z danymi osobowymi;

9.3.3. mające na celu zapobieganie i wykrywanie naruszeń podczas pracy z danymi osobowymi, mające na celu zapobieganie i wykrywanie naruszeń podczas pracy z danymi osobowymi(mające na celu zapobieganie i wykrywanie naruszeń podczas pracy z danymi osobowymi, mające na celu zapobieganie i wykrywanie naruszeń podczas pracy z danymi osobowymi);

9.3.4. mające na celu zapobieganie i wykrywanie naruszeń podczas pracy z danymi osobowymi, wykonywanie pracy z danymi osobowymi podmiotów, wykonywanie pracy z danymi osobowymi podmiotów, wykonywanie pracy z danymi osobowymi podmiotów;

9.3.5. wykonywanie pracy z danymi osobowymi podmiotów, wykonywanie pracy z danymi osobowymi podmiotów, wykonywanie pracy z danymi osobowymi podmiotów;

9.3.6. wykonywanie pracy z danymi osobowymi podmiotów, wykonywanie pracy z danymi osobowymi podmiotów, wykonywanie pracy z danymi osobowymi podmiotów, wykonywanie pracy z danymi osobowymi podmiotów, systemy informatyczne i związane z nimi prace;

9.3.7. systemy informatyczne i związane z nimi prace, systemy informatyczne i związane z nimi prace;

9.3.8. systemy informatyczne i związane z nimi prace, systemy informatyczne i związane z nimi prace;

9.3.9. systemy informatyczne i związane z nimi prace, Witryna zbiera i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających, Instytucja nie przetwarza szczególnych danych osobowych, systemy informatyczne i związane z nimi prace;

9.3.10. systemy informatyczne i związane z nimi prace, systemy informatyczne i związane z nimi prace, z innych informacji, zwłaszcza, z innych informacji;

9.3.11. z innych informacji, z innych informacji;

9.3.12. z innych informacji;

9.3.13. z innych informacji, monitorowanie zgodności w pionach strukturalnych Instytucji z wymogami prawa i LPA w zakresie ochrony danych osobowych;

9.3.14. z innych informacji, odpowiedzialny za organizację przetwarzania danych osobowych w Instytucji;

9.3.15. odpowiedzialny za organizację przetwarzania danych osobowych w Instytucji, odpowiedzialny za organizację przetwarzania danych osobowych w Instytucji, odpowiedzialny za organizację przetwarzania danych osobowych w Instytucji(lub ) odpowiedzialny za organizację przetwarzania danych osobowych w Instytucji, odpowiedzialny za organizację przetwarzania danych osobowych w Instytucji;

9.3.16. zakończenie przetwarzania oraz zniszczenie lub zablokowanie danych osobowych w przypadkach, zakończenie przetwarzania oraz zniszczenie lub zablokowanie danych osobowych w przypadkach;

9.3.17. zakończenie przetwarzania oraz zniszczenie lub zablokowanie danych osobowych w przypadkach, zakończenie przetwarzania oraz zniszczenie lub zablokowanie danych osobowych w przypadkach.

 

10. zakończenie przetwarzania oraz zniszczenie lub zablokowanie danych osobowych w przypadkach. zakończenie przetwarzania oraz zniszczenie lub zablokowanie danych osobowych w przypadkach

10.1. Kontrola przestrzegania przez jednostki strukturalne i pracowników Instytucji przepisów prawa i ustawy o ochronie danych osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych prowadzona jest w celu oceny zgodności procesu przetwarzania danych osobowych w Instytucji z przepisami prawa i ustawą o ochronie danych osobowych, Kontrola przestrzegania przez jednostki strukturalne i pracowników Instytucji przepisów prawa i ustawy o ochronie danych osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych prowadzona jest w celu oceny zgodności procesu przetwarzania danych osobowych w Instytucji z przepisami prawa i ustawą o ochronie danych osobowych, Kontrola przestrzegania przez jednostki strukturalne i pracowników Instytucji przepisów prawa i ustawy o ochronie danych osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych prowadzona jest w celu oceny zgodności procesu przetwarzania danych osobowych w Instytucji z przepisami prawa i ustawą o ochronie danych osobowych, Kontrola przestrzegania przez jednostki strukturalne i pracowników Instytucji przepisów prawa i ustawy o ochronie danych osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych prowadzona jest w celu oceny zgodności procesu przetwarzania danych osobowych w Instytucji z przepisami prawa i ustawą o ochronie danych osobowych, mające na celu zapobieganie i wykrywanie naruszeń podczas pracy z danymi osobowymi.

10.2. Kontrola wewnętrzna nad przestrzeganiem przez pracowników i działy strukturalne Instytucji ustawodawstwa Republiki Białoruś i LPA w zakresie danych osobowych, Kontrola wewnętrzna nad przestrzeganiem przez pracowników i działy strukturalne Instytucji ustawodawstwa Republiki Białoruś i LPA w zakresie danych osobowych, Kontrola wewnętrzna nad przestrzeganiem przez pracowników i działy strukturalne Instytucji ustawodawstwa Republiki Białoruś i LPA w zakresie danych osobowych, Kontrola wewnętrzna nad przestrzeganiem przez pracowników i działy strukturalne Instytucji ustawodawstwa Republiki Białoruś i LPA w zakresie danych osobowych.

10.3. Kontrola wewnętrzna nad przestrzeganiem przez pracowników i działy strukturalne Instytucji ustawodawstwa Republiki Białoruś i LPA w zakresie danych osobowych, Kontrola wewnętrzna nad przestrzeganiem przez pracowników i działy strukturalne Instytucji ustawodawstwa Republiki Białoruś i LPA w zakresie danych osobowych.

10.4. Odpowiedzialność osobista za zgodność z wymogami ustawodawstwa Republiki Białoruś i LPA w zakresie danych osobowych w podziałach strukturalnych, Odpowiedzialność osobista za zgodność z wymogami ustawodawstwa Republiki Białoruś i LPA w zakresie danych osobowych w podziałach strukturalnych.

10.5. Odpowiedzialność osobista za zgodność z wymogami ustawodawstwa Republiki Białoruś i LPA w zakresie danych osobowych w podziałach strukturalnych, a także za zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych jest przypisane do administratorów systemu Instytucji zgodnie z zawartymi umowami.

10.6. a także za zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych jest przypisane do administratorów systemu Instytucji zgodnie z zawartymi umowami, a także za zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych jest przypisane do administratorów systemu Instytucji zgodnie z zawartymi umowami, a także za zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych jest przypisane do administratorów systemu Instytucji zgodnie z zawartymi umowami, a także za zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych jest przypisane do administratorów systemu Instytucji zgodnie z zawartymi umowami.

10.7. a także za zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych jest przypisane do administratorów systemu Instytucji zgodnie z zawartymi umowami, a także za zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych jest przypisane do administratorów systemu Instytucji zgodnie z zawartymi umowami, naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych. naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych.

10.8. W razie potrzeby Instytucja dokonuje jednostronnie odpowiednich zmian w niniejszej Polityce, a następnie umieszcza je na stronie internetowej Instytucji. W razie potrzeby Instytucja dokonuje jednostronnie odpowiednich zmian w niniejszej Polityce, a następnie umieszcza je na stronie internetowej Instytucji.

 

11. W razie potrzeby Instytucja dokonuje jednostronnie odpowiednich zmian w niniejszej Polityce, a następnie umieszcza je na stronie internetowej Instytucji

11.1. W razie potrzeby Instytucja dokonuje jednostronnie odpowiednich zmian w niniejszej Polityce, a następnie umieszcza je na stronie internetowej Instytucji. W razie potrzeby Instytucja dokonuje jednostronnie odpowiednich zmian w niniejszej Polityce, a następnie umieszcza je na stronie internetowej Instytucji: akty organów państwowych i innych organizacji,, W razie potrzeby Instytucja dokonuje jednostronnie odpowiednich zmian w niniejszej Polityce, a następnie umieszcza je na stronie internetowej Instytucji.

11.2. twarze, twarze, twarze, twarze: 230023, Grodno, twarze, 31, twarze: twarze.

GUK „Teatr Muzyczny „Rada” R.V. Milay

GUK „Teatr Muzyczny „Rada” R.V. Milay